Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
  • Η Δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης                   

        http://europa.eu

 

  • Το site του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ

        http://www.esyd.gr

 

  • Το site του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης ΕΛΟΤ

          http://www.elot.gr

 

  • Το site του Υπουργείου Ανάπτυξης

        http://ypoian.gr

 

  • Το site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 

        http://www.ggb.gr

 

  • Το site της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - HELLAS CERT

        http://www.hellascert.gr

 

  • Το site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α)

        http://www.pomida.gr