Εταιρεία - Ισολογισμοί
 

Ισολογισμός 2012

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2012

Ισολογισμός 2013

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμος 2016

Ισολογισμος 2017

Ισολογισμος 2018