Επικοινωνία

CONTROL LIFT A.E
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΡ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ε Ε 1685 - ΑΡ.ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 212


Κοραή 31 & Χρυσοστόμου Σμύρνης, Μοσχάτο, Τ.Κ: 18345

Τηλ: 210 9410540 - 542 - 857 & 403

Fax: 210 9410501

E-mail: info@control-lift.gr